Prezime je dio našeg identiteta, porodičnog naslijeđa. Da li ste upoznati sa porijeklom svog prezimena? Vaše prezime govori dosta o području odakle dolazite. Obično su ta prezimena karakteristična za određeno područje. Tako po nečijem prezimenu možemo otprilike reći odakle ta osoba dolazi.

Kao što možemo primjetiti, većina prezimena u BiH se završava na nastavak ić. Mali je broj onih prezimena koja se završavaju drugačije. Da li ste se možda zapitali šta taj nastavak „ić“ označava?

Pa, ovdje ćemo vam objasniti o čemu je riječ. Kod slovenskih naroda je nastavak “ić” korišten kako bi označio da je nešto mlado, dok nastavak „ ović“ ukazuje na to da se radi o potomku od nekog.

Postoje prezimena koja nisu tako česta, dok postoje ona koja čujemo na svakom koraku. Imate li neku ideju koje bi prezime moglo da bude najčešće?

Prema podacima, najčešće prezime u BiH je Hodžić. Slijede ga Kovačević, Marković, Delić, Hadžić.

Mi smatramo da biste se svakako trebali više informisati o svom prezimenu, te porijeklu. Mnogi od nas ne razmišljaju baš o tome i ne znaju neke podatke vezane za svoje porijeklo. Trebali biste da znate te neke informacije.

Možda se više fokuisramo na neke druge stvari, ali bi bilo dobro kada bismo se malo informisali i o ovoj temi. Da znamo odakle potičemo. Nije baš ni lijepo da ne znate to jer se ipak tiče vas. Pitajte svoje starije članove porodice, oni će vam to bolje i objasniti. Slažete li se s nama u vezi ovoga?